Customer Journey Mapping | Nytt datum för 2018 kommer inom kort

Kundupplevelsen är idag affärskritisk och ett viktigt sätt för företag att särskilja sig på marknaden. Customer Journey Mapping är en metod inom design thinking där du  systematiskt kartlägger och visualiserar dina kunders upplevelse med ett utifrån-in-perspektiv.

Under dagen får du en introduktion till Customer Journey Mapping och hur du på bästa sätt kan implementera metoden i din organisation. Genom ett praktiskt case introduceras du till metoden och tränas i att designa kundresan utifrån kundinsikt och kundernas emotionella upplevelse. Kundinsikten ger input till vad som behöver förbättras i kundupplevelsen, och var det finns möjlighet till affärsutveckling.

Du som deltagare får även en introduktion till kundcentrering och områden som en organisation behöver fokusera på för att uppnå en större CX-mognad. Du lär dig designa kundupplevelser som driver rekommendationsvilja, lojalitet och lönsamhet.

Vem riktar sig kursen till?
Dig som arbetar med customer experience, marknad, kundinsikt, verksamhets- och affärsutveckling, kundservice.

Program

Alma Talent Events reserverar sig för programändringar.

08:30 - 09:00

Registrering och frukost

09:00-10.:00

Customer Experience

 • Vad är Customer Experience?
 • Vilka är utmaningarna och vad krävs?
10:00-10:15

PAUS

10:15-11.00

Vad är Customer Journey Mapping?

 • Vi går igenom syftet och olika typer av kundresor
 • Du introduceras till metoden steg för steg
11:00-12_00

Kundinsikt

 • Lyssna på kunderna och sätt dig in i deras upplevelse
 • Vi pratar om personas, empati och olika källor till kundinsikt
 • Introduktion av case
12:00-13:00

LUNCH

12:00-14:30

Kundresan

 • Vi mappar upp kundresan
14:30-14:45

PAUS

14:45-16:15

Kundresans output

 • Förbättringsområden, prioritering, idégenerering och test
 • Summering av case
16:15-16:30

Avslutande reflektioner

Pris

Ord pris

6 995 kr

Frukost, lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms. Alla priser är exklusive moms. Om ni är tre eller flera personer som vill delta, kontakta vår kundtjänst för information om grupprabatter: kundtjanst@almatalentevents.se eller +46 (0)8-796 64 00

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent.

Ytterligare info Visa mindre

Du får:

 • En introduktion till de olika disciplinerna inom CX/kundupplevelse.
 • En metodik och ett mindset för att kartlägga hela kundens resa.
 • En förståelse för när och hur du kan använda Customer Journey Mapping för att driva förändring.

Kursledare

 • Camilla Lif