Customer Experience på riktigt | Nytt datum för 2018 kommer

Alla företag säger att de vill optimera kundupplevelsen, men det är få som lyckas. Det är många pusselbitar som måste fås på plats. Kundinteraktionen ska triggas i realtid baserat på hur kunden agerar och vad den har för preferenser. Rätt innehåll, till rätt kund, i rätt tid, i rätt kanal – lätt att säga, men desto svårare att realisera.

På kursen går vi igenom fem utmaningar som behöver hanteras för att lyckas med Customer Experience:

 • Hur du effektivt kan hantera stora datamängder, integration mellan system och genomföra smarta analyser
 • Vilka systemstöd som krävs för en automatiserad kunddialog
 • Hur du skapar content som både är datadrivet och kreativt lockande
 • Vilka roller som krävs och hur samarbetet kan effektiviseras genom att införa en agil marknadsavdelning
 • Vilka strategier som måste vara på plats och beslutade av ledningen för att arbetet ska nå uppsatta mål

Vi kommer att utgå ifrån referens case från andra företag och berätta hur vi har hjälpt dem på vägen mot riktig Customer Experience.

 

Förkunskaper

Du ska ha arbetat med CRM eller Marketing Automation i linjen eller ledande befattning.

Recoordinate

Ansvariga för kursinnehållet kommer ifrån Recoordinate. Recoordinate är ett konsultbolag som är specialiserade på att utveckla strategier, effektivisera organisationer, processer och system för att stödja marknadsföring, försäljning och kundservice. Vi analyserar data och identifierar kundresor, så att våra kunder kan säkra sin tillväxt och lönsamhet genom att utveckla nästa generations datadrivna kundupplevelser.

Program

Alma Talent Events reserverar sig för programändringar.

08.30-09.00

Registrering och frukost

Block A

Förankrad Strategi

Strategier för Customer Experience innehåller ett antal komponenter som företaget behöver få på plats och enas kring så att de kan utgöra en grund för kunddialogen. Strategierna ska säkerställa att mål och vision med kundarbetet uppnås. De ska vara utmanande men också realistiska och ofta krävs en etappvis genomförandeplan för operationalisering.

Block B

Agil Marknadsföring

En kundcentrerad organisation är en förutsättning för att lyckas uppnå en optimal kundupplevelse. Automatiserad kunddialog ställer krav på en snabbfotad organisation, att det finns tydliga arbetsprocesser och roller. En agil marknadsavdelning är ett mycket lyckat koncept som vi har realiserat på flera företag.

Block C

Hantera Data & Analys

Mängden data kan idag vara överväldigande. Men genom att strukturera datat, välja vilken data som ska användas, hur den ska analyseras och hur den ska stödja verksamheten så skapas en effektiv grund för att verkligen kunna identifiera regler som triggar rätt kommunikation till rätt kund.

Block D

Rätt Systemstöd

En effektiv kunddialog ställer höga krav på automatik. Oavsett kanal, kontaktpunkt och kund ska systemet leverera det optimala budskapet. Olika system måste integreras, anpassas och kanske något ytterligare verktyg köpas in. Vi hjälper till att navigera rätt i systemdjungeln.

Block E

Datadrivet kreativt Content

Kunddialogen bör styras utifrån customer journeys, dvs kundens faktiska beteende. Genom att identifiera kontaktpunkter och personas kan vi identifiera content som verkligen möter kundens faktiska behov i rätt ögonblick och som samtidigt har en kreativ höjd som gör att det står ut i mängden av kommunikationsbrus.

16.30

Kursen avslutas

Pris

Ord pris

7995

Frukost, lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms.

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent.

Ytterligare info Visa mindre

Kursen passar för dig som arbetar som:

 

 • CRM-chef
 • Customer Loyalty manager
 • Customer experience manager
 • Marknadschef
 • Kundansvarig
 • Kommunikationsansvarig
 • Chef digitala media

Kursledare

 • Anna Leo

Kursledare

 • David Törnquist

Kursledare

 • Henrik Berglind

Kursledare

 • Mou Sheikh