Corporate Compliance 2017

14.12.2017 | F7 Ljusgården, Stockholm

Compliance-området prioriteras allt högre eftersom riskerna förknippade med hur företag och finansiella institutioner driver sin verksamhet aldrig varit större. Nya komplexa regelverk ställer krav och sätter press på företag att det ska finnas en välfungerande compliancefunktion på plats. När regelefterlevnaden är bristfällig blir konsekvenserna inte bara höga sanktionskostnader utan också sargade varumärken och svärtad image.

På seminariet Corporate Compliance får du bland annat en god inblick i vad de senaste regelverken innebär för din verksamhet och insikt i hur du etablerar en fungerande compliance-kultur. Du serveras allt från strategiska råd till praktisk regelverksimplementering och lär dig hantera potentiella regelverksbrott. Dra lärdom av hur andra organisationer har utvecklat sin compliancefunktion och ta del av deras bästa tips.

Se programmet här

Talare på Corporate Compliance

Erica Wikman

Director Group Legal Compliance & Ethics, Electrolux

Carina Heinlo

VD & senior konsult, Carina Heinlo Compliance & AML AB

Natali Phalén

Generalsekreterare, Institution Mot Mutor (IMM)

Partners