Controllern som värdeskapande affärspartner | Nytt datum för 2018 kommer

Kursen lägger fokus på hur du utvecklar rollen som controller från kontroll och rapportering till att vara ett hjälpmedel för organisationens ledning i verksamhetsanalysen och i att utveckla styr- och ledningsprocesser.

Hur arbetar du med målstyrning & affärsplanering, med prognoser som beslutsunderlag samt med strategisk resursallokering och beslutsfattande? Vi diskuterar hur detta påverkar rollen som controller – och hela ekonomifunktionen. Vi diskuterar även begreppet Beyond Budgeting- hur du kan skapa styr- och ledningsprocesser mer i samklang med en dynamisk omvärld genom att optimera målstyrning, prognoser och resursallokering.

Kursen vänder sig till deltagare med grundläggande kunskaper inom ekonomi som vill utveckla sina kunskaper inom analys och styr- och ledningsmodeller.

Program

Båda kursdagarna inleds med frukost och registrering kl 08.30

Dag 1

Block A

Styr- och ledningsmodeller

 • Varför är styrning och ledning viktigt? Hur skapar vi en förståelse i hela organisationen på organisationens strategi och målsättningar – och hur hittar vi styr- och ledningsprocesser som hänger ihop.
 • Organisationsanalys – kan vi styra alla organisationer på samma sätt – eller hur bygger vi styr- och ledningsmodeller som passar just min organisation.
Block B

Controllerrollen och den nya ekonomifunktionen

 • Vad innebär det att vara controller?
 • På vilket sätt skall du organisera ekonomifunktionen för att bäst stödja verksamheten inför framtiden?
 • Hur samarbetar du med andra ledningsstödjande funktioner?

Dag 2

Block C

Målstyrning och affärsplanering

 • Hur sätter du mål som leder till framgång?
 • Hur väljer du indikatorer och nyckeltal?
 • Lär dig hur du kommunicerar mål
 • Så kopplar du strategiska och operationella mål?
Block D

Prognosen som beslutsunderlag samt strategisk resursallokering

 • Så bygger du en effektiv prognosprocess samtidigt som du lär oss mer om vår verksamhet?
 • Hur arbetar vi med flera prognoser och scenarier?
 • Hur ser du till att vår resursallokering blir strategisk?

Pris

Ord pris

9 995 SEK

Frukost, lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms.

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent.

Ytterligare info Visa mindre

Du lär dig att:

 • Säkra att ni har en styr- och ledningsmodell som är ”framtidssäkrad”
 • Sätta mål – och hitta indikatorer – som leder företaget till framgång
 • Bygga tidseffektiva prognosmodeller som kan användas som beslutsunderlag
 • Förflytta din roll som controller – och ekonomifunktionen från en stödjande stabsfunktion till en utmanande lednings- och beslutstödjande funktion
 • Utveckla dig själv i rollen som analytiker av hela verksamheten

Kursledare

 • Rikard Olsson
 • “Bra tempo, genomgående intressant material presenterat på ett ypperligt sätt.”

 • “Kunnig, bra tempo och balans mellan “föreläsning” och övningar.”

 • “Mycket inspirerande och kunnig kursledare. Har förmåga att möta frågor och synpunkter under kursen utan att fastna i långa resonemang”

 • Utbildningar
 • Ekonomi & Administration