Om

Grundtankarna inför Controller Summit har varit att du som controller ska kunna axla den mer strategiska rollen som affärspartner, veta vilken kompetens som behövs och hur den typen av roll implementeras i verksamheten.

Du kommer få ta del av verktyg kring hur du arbetar processmässigt vid val av nyckeltal samt hur du framgångsrikt kommunicerar ekonomisk rapportering. Konferensen erbjuder dig möjligheten att öka din kunskap, ta del av viktiga presentationer, utbyta erfarenheter med branschkollegor som står inför liknande utmaningar.

 

Digitaliseringen förändrar rollen och gör den strategiska funktionen viktigare

Att rapportera effektivt räcker inte alltid utan du måste sortera och göra självständiga bedömningar kring vilken information som faktiskt är av värde för att säkerställa att välgrundade beslut fattas.

Controllerfunktionen får sig därmed i många fall ett strategiskt lyft. Ofta fungerar den mer som en sparringpartner för övriga verksamheten. I och med detta ställs även andra krav på controllerrollen när det kommer till rätt kompetens.

 

Affärsförståelsen lägger grunden

Att ha förståelse för verksamheten och affärsnyttan har givetvis alltid varit viktigt. Men med dagens förutsättningar och snabba beslutsprocesser ökar värdet av förståelsen. Affärsförståelsen är grunden för att kunna få ner en strategi till en målsättning som går att mäta och följa upp såväl för att kunna kommunicera den till resten av verksamheten.

 

Kommunikation kring ekonomisk rapportering

Om du hamnar i en roll där du förväntas arbeta närmare affären, närmare ledningen och mer avdelningsöverskridande är det viktigt att fokusera på mottagaren om du vill nå fram. Du har stora möjligheter att ha inflytande i verksamheten med den information som du besitter. Det kräver dock att du har förmågan att delge rätt information till rätt person på rätt nivå för att lyckas med detta.

 

Lyssna till talare från bland annat

  • Swedbank
  • Securitas
  • Clas Ohlson
  • ICA Sverige
  • EasyPark
  • LEAX Group AB