Om

Vi är väl medvetna om vikten av att du som arbetar som controller faktiskt mäter och analyserar rätt, men det är fortfarande värt att poängtera det faktum att det inte är synonymt med att du ska mäta allt. Controllerns roll förändras i takt med digitaliseringen och den strategiska funktionen blir allt viktigare i och med att datamängden fortsätter öka. Det räcker många gånger inte bara att kunna rapportera effektivt utan du måste framförallt kunna sortera och göra självständiga bedömningar kring vilken information som faktiskt är av värde för att säkerställa att de beslut som tas är välgrundade.

Controllerfunktionen får sig därmed i många fall ett strategiskt lyft och fungerar ofta mer som en sparringpartner för övriga verksamheten. I och med detta ställs även andra krav på controllerrollen när det kommer till rätt kompetens. Att ha förståelse för verksamheten och affärsnyttan har givetvis alltid varit viktigt, men det kan nog argumenteras bli om möjligt ännu viktigare med tanke på dagens förutsättningar med en föränderlig omvärld och allt snabbare beslutprocesser. Detta tar sig även uttryck när vi börjar diskutera strategier och kopplingen till mål och KPI:er. Affärsförståelsen lägger grunden för att kunna få ner en strategi till en målsättning som går att mäta och följa upp, men också när det kommer till att kunna kommunicera den effektivt till resten av verksamheten.

Kommunikation kring ekonomisk rapportering är ett ämne som alltid är aktuellt. Om du hamnar i en roll där du förväntas arbeta närmre affären, närmre ledningen och mer avdelningsöverskridande är det viktigt att fokusera på mottagaren om du vill nå fram. Du har stora möjligheter att ha inflytande i verksamheten med den information som du besitter, men det kräver att du har förmågan att delge rätt information till rätt person på rätt nivå för att lyckas med detta.

Under Controller Summit den tar vi fasta på utmaningarna i rollen som controller, strategier och kopplingen till mål och KPI:er samt kommunikation kring ekonomisk rapportering. Konferensen erbjuder dig möjligheten att öka din kunskap, ta del av viktiga presentationer, nätverka samt utbyta erfarenheter med dina kollegor i branschen.