Controller Summit | Nytt datum för 2018 kommer inom kort

Under Controller Summit har vi tagit fasta på hur du som controller ska axla den mer strategiska rollen som business partner, vilken kompetens som behövs och hur den typen av roll implementeras i verksamheten. Du kommer även få ta del av verktyg kring hur du arbetar med strategier och kopplingen till mål och KPI:er samt hur du framgångsrikt kommunicerar ekonomisk rapportering.

Talare

Cathrine Danin

Makroekonom, Swedbank

Bart Adam

Global CFO, Securitas

Alviva Stolpe

Head of Business Controlling, EasyPark

Anna Bayer

Head of Business Control, ICA Sverige

Jan Skarner

Chief Controller, Clas Ohlson

Tobias Hägglöv

CFO, LEAX Group AB

Partners