Controller Summit

Under Controller Summit har vi tagit fasta på hur du som controller ska axla den mer strategiska rollen som business partner, vilken kompetens som behövs och hur den typen av roll implementeras i verksamheten. Du kommer även få ta del av verktyg kring hur du arbetar med strategier och kopplingen till mål och KPI:er samt hur du framgångsrikt kommunicerar ekonomisk rapportering.

Läs mer om Affärsvärldens Controller Summit här

Talare

Sara Börsvik

CFO, Rebtel

Sara Heiner Asplund

CFO, Strawberry Properties

Laura Rytkölä

Director Business Control, Cloetta

Partners