Content marketing för B2B-företag | Nytt datum för 2018 kommer inom kort

Att tidigt ta plats i kundernas köpresa blir allt viktigare, inte minst för B2B-företag.  Med hjälp av innehåll som är relevant och värdefullt för din målgrupp gör du det, och det är just det som content marketing går ut på.

Utbildningen vänder sig till B2B-företag i olika storlekar, och tar upp såväl långsiktiga, komplexa säljprocesser som de som sker snabbt, t.ex via e-handel.

På den här heldagsutbildningen lär du dig:

 • Att planera och förankra ditt content marketing-arbete
 • Att skapa engagerande och relevant innehåll med hjälp av målgruppsanalys
 • Hur du planerar och producerar olika typer av innehåll effektivt
 • Sprida ditt innehåll så brett som möjligt med hjälp av egna kanaler samt köpt och förtjänad media
 • Hur du hela tiden mäter på allt du gör för att nå målen och bli bättre.

Förkunskaper

Du behöver grundläggande kunskaper inom marknadsföring (framförallt digital marknadsföring) för att ha nytta av kursen.

Program

Alma Talent Events reserverar sig för programändringar.

Ca 08.30 - 16.30

Block A

Planering och målgruppsanalys

 • Bestäm syfte och mål för din content marketing
 • Vilka målgrupper ska du rikta dig till
 • Så sätter du budskap för innehållet
Block B

Producera innehåll

 • Gör rätt innehåll för olika steg i en köpresa
 • Så får du en effektiv planering och produktion
 • Att arbeta tematiskt med innehåll
Block C

Distribution av innehåll

 • Arbeta kanaloberoende för maximal spridning i egna kanaler
 • Vad du ska tänka på kring sociala medier
 • Möjligheter med köpt media (reklam) och förtjänad media (media, partners)
Block D

Mätning och analys

 • Så sätter du mätpunkter för olika syften och kanaler
 • Att mäta på mål och effektivitet
 • Analys och lärdomar från mätningar – arbeta data-drivet med innehåll

Pris

Ord pris

8490 SEK

Lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms.

Tel: +46 (0)8 7966400

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent.

Ytterligare info Visa mindre

Genom att delta på kursen lär du dig att:

 • Skapa innehåll för både befintliga och möjliga kunder utifrån deras köpresor
 • Ta fram rätt innehåll för rätt syfte – t.ex kännedom, utbildning och konvertering
 • Göra mer med mindre innehåll – högre kvalitet utan ökade kostnader
 • Hur din content marketing kan samspela med säljarnas arbete
 • Hur verktyg som marketing automation, Google Analytics och sociala medier-analys kan hjälpa dig arbeta mer effektivt

Kursledare

 • Pontus Staunstrup
 • Evenemang
 • Marknadsföring & Kommunikaiton
 • Utbildningar
 • Marknadsföring & Kommunikaiton