Business case – i den digitala verksamheten | Nya datum för 2018 kommer inom kort

Business case metodik spelar en avgörande roll för investeringsplaning och värdeskapande i alla organisationer. Det är business case som avgör vilka investeringar organisationen skall genomföra, varför och baserat på vilken nytta som kan hämtas hem. Men hur påverkas business case metodiken av en ökad digitalisering men högre grad av oförutsägbarhet? Går det idag att isolera nyttan av en investering över tid och använda traditionell metodik?

I kursen kommer vi att teoretiskt och praktiskt att titta på traditionell business case metodik, nyttorealisering och Return on Strategy (business case för digitala organisationer)

Varför ska man delta på kursen?

Digitalisering sköljer över samhällen och verksamheten, och innebär ständigt förändrade villkor för företagande (nya konkurrenter, kunder, trender, teknik och ekonomi/regleringar etc) utan längre perioder av stabilitet. Marknadsförutsättningarna som gäller idag kommer med all säkerhet att inte gälla imorgon. En effekt av digitaliseringen hur ökad oförutsägbarhet påverkar styrning och ledning i företaget, och speciellt inom investeringsbedömning. Traditionellt bedöms investeringar utifrån den nyttan som investeringen skapar under ett antal år framåt. Men eftersom marknadsförutsättningarna ständigt ändras för det digitala företaget så kan vi inte isolera nyttan över tid. Vi behöver ett nytt sätt att bedöma investeringar utifrån hur investeringar bidrar till strategiska mål i närtid!

Konsekvensen av icke-fungerande investeringsprocesser blir tydliga när vi ser investeringar från ett nytt perspektiv. Organisationer spenderar upp till 30 % av sin investeringsbudget på projekt som bidrar med litet eller inget till organisationens strategiska mål. Hur minimerar man detta investeringsspill? Investerar vi i rätt projekt för att stödja företagets mål och vision? Hur balanserar vi investeringsbudgeten för att optimera värdeskapandet?

Under kursen kommer vi att fördjupa oss i Best-Practice ramverk för business case för det digitala företaget och fördjupa oss i Return on Strategy för att optimera nyttan av investeringar i en oförutsägbar omvärld. Ramverket används av många företag i Europa för att förbättra styrningen av organisationen och investeringsbedömningen. Ramverket används av många företag i Europa för att förbättra styrningen av organisationen och investeringsbedömningen.

Förkunskaper
Grundläggande kunskap om business case metodik.

Program

Varje block består av en teoridel och en övningsdel. Dagen börjar med registrering och frukost kl 08.30.

Block A

Traditionella Business Case & Nyttorealisering

 • Syfte med Business Case – varför är business case viktigt
 • Vad ingår i ett business case?
 • Hur identifierar man nyttan av en investering (benefit logic)?
 • Cost-benefit analys – t ex Return on Investment (ROI)
 • Hur arbetar man med business case i en organisation?
 • Vad betyder Nyttorealisering?
 • Nyttokort – för uppföljning av nyttan av investeringar
Block B

Digitaliseringens effekter på verksamhetsstyrning

 • Vad betyder digitaliseringen för verksamhetsstyrning?
Block C

Return on Strategy

 • Introduktion till Return on Strategy
 • Hur arbetar man med Return on Strategy?
 • Tips och tricks

Pris

Ord pris

7 995 SEK

Frukost, lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms. Om ni är tre eller flera personer som vill delta, kontakta vår kundtjänst för information om grupprabatter: kundtjanst@almatalentevents.se eller +46 (0)8-796 64 00

Lokal
Alma Talent
Adress: Fleminggatan 7, 106 12 Stockholm
Tel: +46 (0)8 7966400

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.almatalent.se/pul

Ytterligare info Visa mindre

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som styr och leder organisationer (stora och små) i digitala och snabbrörliga branscher och har som mål att förbättra investeringsprocessen i en snabbrörlig bransch.

Kursledare

 • Hans Gillior

Citat från tidigare kursdeltagare

 • “Väldigt bra övningar med handfasta verktyg för direkt implementering i det dagliga arbetet.”

 • “Väldigt duktig och kunnig samt väldigt pedagogisk. Strukturerad, professionell och verklighetsimplementrings kunnig.”