Produktion, teknik och F&U

Customized application of robotic process automation

It is very common to see that robots evoke physical mechanisms in people’s mind that are able to execute the processes they are designed for. Unlike this perception, Robotic Process Automation, RPA, technology employs software robots in carrying out processes with a speed and accuracy that is beyond the human reach. They perform repetitive

Articifiell intelligens kommer att ersätta mänsklig kontakt

Gustaf Josefsson är en av Sveriges mest färgsprakande entreprenörer och föreläsare inom digitaliseringen. Hans sätt att koppla trender, vetenskap och teknik till djupa frågor om mänskligheten och dess framtid väcker både nya tankar och starka känslor. Uppdragsgivarna sträcker sig från PwC, Saab och Clarion Hotels till Stockholms Universitet och Business Region Göteborg. Vi satte