Är det smart att satsa på fler kommunikativa ledare i stora förändringar? Om en lyckad förändring betyder att också attityder och beteenden har påverkats, så är svaret ja! Alla förändringar kräver kommunikation. De flesta kräver långt mer än bara vetskap om att en ny situation ska uppstå, som exempelvis motivation till att göra på