IT

Fem tips för att lyckas med self service

Self service är ett utmärkt verktyg som jag tycker alla organisationer borde erbjuda sina anställda eftersom det ökar service och kundnöjdhet. Det sänker även supportkostnaderna, minskar antalet inkommande samtal till servicedesken och ökar arbetstrivseln bland medarbetarna i servicedesken. Oavsett om ni planerar att implementera self service för era kunder eller vill utvärdera er nuvarande

Customized application of robotic process automation

It is very common to see that robots evoke physical mechanisms in people’s mind that are able to execute the processes they are designed for. Unlike this perception, Robotic Process Automation, RPA, technology employs software robots in carrying out processes with a speed and accuracy that is beyond the human reach. They perform repetitive

Articifiell intelligens kommer att ersätta mänsklig kontakt

Gustaf Josefsson är en av Sveriges mest färgsprakande entreprenörer och föreläsare inom digitaliseringen. Hans sätt att koppla trender, vetenskap och teknik till djupa frågor om mänskligheten och dess framtid väcker både nya tankar och starka känslor. Uppdragsgivarna sträcker sig från PwC, Saab och Clarion Hotels till Stockholms Universitet och Business Region Göteborg. Vi satte

Pulstest inför Testing Forum

Inför Ny Tekniks konferens Testing Forum i Stockholm och Malmö passade vi på att ställa ett par frågor till några av årets talare. Vad tycker de är viktigast att diskutera inom testing just nu? Och vad ser de mest fram emot med Testing Forum 2016? Robin Bergh, Agile tester, Kambi Exploratory testing ihop med Continious Deploy. I