Finans

Troed Troedson om ekonomi och agila system

Förutsättningen för långvariga ekonomiska transaktioner är nästan alltid förutsägbarhet. För den som inte spelar på casino eller köper lotter är det ett grundläggande krav. Lån, investeringar och långa avtal bygger på att vi vet, eller åtminstone tror oss veta, hur verkligheten ser ut i slutet av perioden. Det vi inte vet kallar vi risk

Hur kommunicerar en Controller i världsklass?

Tala med bönder på bönders vis och med de lärde på latin, som min morfar alltid brukade säga. Jag vet faktiskt inget bättre sätt att sammanfatta den viktigaste egenskapen hos en controller som framgångsrikt kan förmedla sitt budskap. Att kunna förmedla sitt budskap till olika typer av åhörare är helt avgörande för om en

Penningtvättsregelverk i förändring – ökat fokus internationellt och nationellt

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (När det i fortsättningen talas om penningtvätt avses även finansiering av terrorism om inget annat sägs) har från en relativt blygsam nivå under början av 90-talet undan för undan getts en alltmer ökad betydelse och omfattning. I nuläget räknas åtgärder mot penningtvätt som ett högprioriterat område och

Den ”Arabiska Våren” – fem år senare

  I slutet av maj gick Affärsvärldens konferens Treasury & Cash av stapeln på Odenplan 7A i Stockholm. En av talarna som fick toppbetyg var Bo Kragh från Handelsbanken. För er som missade hans intressanta föreläsning kan ni nu läsa summeringen nedan.     Den ”Arabiska Våren” 2011 skapade hos många människor stora förhoppningar om