Affärsvärlden Accounting Day

Inför konferensen Affärsvärlden Accounting Day passade vi på att ställa några frågor till Claes Janzon partner på PwC. 

Ni medverkar som Knowledge Provider på Affärsvärlden Accounting Day för sjunde året i rad. Varför tycker ni att Accounting Day är en viktig plattform att medverka på?

Vi har många redovisningsspecialister som sitter med i olika nationella och internationella normgivande organ inom redovisningsområdet och vi försöker således både bevaka utvecklingen inom finansiell rapportering men även försöka påverka utvecklingen genom att lämna synpunkter på förslag och ideér som presenteras. Vi arbetar också som rådgivare åt flera av Sveriges största företag vad gäller att implementera nya redovisningsregler och diskutera tolkningen av andra komplicerade redovisningsfrågor. Vi är intresserade av att dela med oss av våra praktiska erfarenheter redovisningsområdet till redovisningschefer, ekonomichefer, redovisningsspecialister, etc från näringslivet och att diskutera de frågeställningar inom finansiell rapportering som berör de svenska företagen allra mest. Vi tycker givetvis att det är extra roligt att kunna visa upp vilken bredd PwC har inom finansiell rapportering och redovisning med ett 40-tal redovisningsspecialister varav flera av dessa deltar som föreläsare på Accounting Day.

Vilka nyheter inom redovisning skulle du säga är de viktigaste att ha med sig inför det kommande arbetet med företagens finansiella rapportering?

Claes: IASB har nu färdigställt alla sina stora projekt som man haft på sin agenda under mer än 10 år, och nu är det upp till företagen att implementera dessa stora förändringar. Två av dessa stora ändringar träder ikraft redan 2018 och det gäller de nya reglerna kring intäktstredovisning och redovisning av finansiella instrument. Den tredje ändringen träder ikraft 20169 och det gäller redovisning av leasingavtal. Med tanke på vilket jobb IASB lagt ned på att färdigställa dessa omfattande projekt kan man förstå vilket stort jobb företagen har framför sig för att implementera dessa standarder. Den ändring som detta medför för svenska börsföretag kan mycket väl vara större än vad införandet av IFRS innebar år 2005.

Till sist, vad kommer deltagarna få med sig från konferensen?

Claes: De får möjlighet att träffa, lyssna och diskutera med ledande experter inom finansiell rapportering och höra vad expertisen har att säga om knäckfrågor som har stötts och blötts vid implementering av de olika standarderna. De kan lätt ställa frågor till experterna eftersom det finns interaktiva pass med rundabordsdiskussioner för vart och ett av de stora projekten som berör företagen just nu. Dessutom deltar ett antal intressanta företag i en paneldiskussion kring implementering av de nya standarderna och det är intressant att få reda på hur andra företag arbetar med implementering av dessa komplicerade standarder. Dessutom har man stora möjligheter att byta erfarenheter med andra företag som deltar på konferensen.

Vill du veta mer om Accounting Day? Läs mer här

 

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *