Troed Troedson om ekonomi och agila system

Förutsättningen för långvariga ekonomiska transaktioner är nästan alltid förutsägbarhet. För den som inte spelar på casino eller köper lotter är det ett grundläggande krav. Lån, investeringar och långa avtal bygger på att vi vet, eller åtminstone tror oss veta, hur verkligheten ser ut i slutet av perioden. Det vi inte vet kallar vi risk och det kompenseras via prislappen och räntan. Bra affärer förutsätter att vi ser långt, är långsiktiga. Kan man vara långsiktig? Kan man egentligen se långt? Ja, i en värld som i huvudsak består av linjära samband kan vi det. Om de flesta som läser vidare får bra jobb kan vi låna ut pengar till studiemedel. Om de flesta hus blir bebodda kan vi investera i Fastighetsutveckling och om de flesta av industrins produkter blir sålda kan vi utveckla en ny bil.

I enstaka fall spricker våra långsiktiga prognoser. Det blev inte som tänkt. Det gör inte så mycket. Så länge avvikelserna är få gör det inget om de är stora. Vi kompenserar det genom att de allra flesta utvecklas enligt plan. Men vad händer om allt större delar av systemet blir allt mer oförutsägbart?

Den första mekanismen innebär att priserna går upp. Om bara varannan student når målen, varannan butikslokal blir uthyrd och varannan bil blir såld så får de affärerna betala också för de som inte blev något. Men det finns en annan, och mer hållbar, väg framåt, nämligen agila system. Att vara agil är motsatsen till att vara långsiktigt förutsägbar. Ett agilt system agerar på inkommande information och kommer alltså att bete sig på ett sätt som är relevant i varje tänkbar situation – men oförutsägbart i förväg.

Den perfekt ”agila” butiken har en innehavare som inte i förväg vet vilka öppettider de har, vilka varor de skall sälja eller vilken kundgrupp de skall tillfredsställa. Varje sådan fråga får svaret ”det beror på”. Men i stunden, i realtid, kommer butiken alltid att sälja exakt rätt saker vid rätt tid på dygnet till rätt kunder. Den perfekt ”agila” studenten kommer inte att kunna svara på vad hen vill bli när hen blir stor men hen kommer alltid att utvecklas i precis den riktning som tiden just då kräver. Inklusive att hen läser ämnen som kanske inte ens fanns några år tidigare.

Vad betyder det för ekonomin? Det betyder att beslutsunderlaget för varje ekonomisk transaktion flyttas upp en nivå i någon form av komplexitetstrappa. Vill jag hyra ut en lokal till en agil butiksägare kan jag inte fråga ”vad skall du sälja” utan ”hur vet du vad du skall sälja i varje givet ögonblick”. Vi måste alltså bedöma den här företagarens förmåga till anpassning, inte hens affärsplan.

Vill du bedöma en students framtidsutsikter? Fråga dig hur snabb hen kommer att vara när det gäller att ta in information och ändra sina planer utifrån en förändrad verklighet. Vill du bedöma en fastighets lönsamhet? Fråga dig hur bra ägaren är på att bedöma omvärlden och hur lätt eller svårt det är att förändra fastigheten så att den passar helt andra ändamål än de ursprungliga.

Sammantaget kan de här förmågorna, agiliteten, bedömas utifrån tre variabler. Perception, värdering och flexibilitet.

Perception är människans eller företagets förmåga att ta in fakta och information från omvärlden. Värdering handlar om förmågan att väga motstridiga intryck och försöka komma till en samlad helhetsbedömning. Flexibilitet slutligen är individens, eller företagets, förmåga att agera utifrån den nya informationen. Det är de här tre förmågorna som skapar ekonomiska vinnare det kommande århundradet – till viss förvåning för de som fortfarande tror på långsiktighet, fokus och kärnverksamhet.

Under Affärsvärldens årliga konferens Bank och Finans den 28 mars pratar Troed om framtidens bank. För att lyssna till Troeds föreläsning och många andra inspirerande talare kan du anmäla dig till Bank och Finans här.


Troed Troedson började sin bana med fysikstudier men blev så småningom socionom. Med utgångspunkt i korsningen mellan naturvetenskap och samhällsengagemang har Troed i snart 20 år arbetat med strategi- och framtidsfrågor för alla typer av organisationer i och utanför Sverige. Troed är också en av landets mest anlitade föredragshållare när det gäller framtidsfrågor.

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *