Vilken är den rätta definitionen av kommunikativt ledarskap?

Är det smart att satsa på fler kommunikativa ledare i stora förändringar? Om en lyckad förändring betyder att också attityder och beteenden har påverkats, så är svaret ja!

Alla förändringar kräver kommunikation. De flesta kräver långt mer än bara vetskap om att en ny situation ska uppstå, som exempelvis motivation till att göra på annat sätt än tidigare. Såvida vi inte på riktigt tror att bara budskapet är tillräckligt tydligt så förflyttas människor dit man önskar. Exempelvis att anställda på ett företag med lönsamhetsproblem behöver skifta affär och de anställda i så fall borde kunna läsa sig till hur de ska känna och agera i en förändrad framtid, samstämmigt och utan en enda följdfråga. Envägskommunikation är en hygienfaktorer som hjälper till med ramarna, förmedla fakta och skapa uppmärksamhet men den tar oss inte hela vägen igenom en förändringsprocess. För vi som kommunikatörer vet ju att det målet kräver även tvåvägskommunikation, utrymme för dialog, reflektion och motfrågor men också stimulans av känslan att involveras. Om den tvåvägskommunikationen inte har en given plats inom ”familjen”=avdelningen – var ska den då finnas?

Jag tror kommunikationsavdelningar kan bli bättre på att motivera sina skäl till varför fortsatta investeringar för fler kommunikativa ledare behövs. Hitta sin story utifrån sin kontext som bland annat borde vara att tillvarata medarbetarnas engagemang på ett effektivare sätt. Proaktivt föreslå sätt att kompetensutveckla chefer men också ledningsteam till att bli mer samspelta och medvetna om sin kommunikation där teori omedelbart omsätts till handling och gör direkt nytta. En framgångsrik strategi är att söka upp tillfällen när detta kan ske ”på köpet”.  Slutar man dessutom att slåss med HR om vilken definition som är den rätta eller komma med färdiga patentlösningar och istället fokuserar på att bygga ett gemensamt mål och lösa verksamhetens behov tillsammans så upplever man snart något mycket större – chefer som själva sammanfattar att medveten kommunikation är nyckeln till effektivare förändringar.

Johanna Sevonen, kommunikationsrådgivare, PostNord. 

Under konferensen Strategisk internkommunikation den 30 november-1 december berättar Johanna om hur du rustar cheferna till att bli mer kommunikativa ledare i förändringskommunikation. För att lyssna till Johannas föreläsning och många andra inspirerande talare kan du anmäla dig till Strategisk internkommunikation här

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *