Affärsvärlden Accounting Day

Inför konferensen Affärsvärlden Accounting Day passade vi på att ställa några frågor till Claes Janzon verkställande ledamot i Rådet för finansiell rapportering och partner, PwC

Ni medverkar som Knowledge Provider på Affärsvärlden Accounting Day för sjätte året i rad. Varför tycker ni att Accounting Day är en viktig plattform att medverka på?
Många av våra redovisningsspecialister sitter med i olika nationella och internationella organ inom redovisningsområdet och vi försöker således påverka utvecklingen i olika frågor. Vi arbetar också som rådgivare åt flera av Sveriges största företag. Vi är intresserade av att dela med oss av våra praktiska erfarenheter inom redovisning och  finansiell rapportering till redovisningschefer, ekonomichefer, redovisningsspecialister, etc från näringslivet och att diskutera de frågeställningar inom finansiell rapportering som berör de svenska företagen allra mest. Vi tycker givetvis att det är extra roligt att kunna visa upp vilken bredd PwC har inom finansiell rapportering och redovisning med ett 40-tal redovisningsspecialister varav flera av dessa deltar som föreläsare på Accounting Day.

Vilka nyheter inom redovisning skulle du säga är de viktigaste att ha med sig inför det kommande arbetet med företagens finansiella rapportering?
IASB har de senaste två åren publicerat tre större omarbetningar av befintliga standarder som snart träder ikraft. Dessa är IFRS 9 Redovisning av finansiella instrument, IFRS 15 Intäktsredovisning och IFRS 16 Leasing. Förenklat kan man säga att IFRS 9 tillkom som ett svar på finanskrisen 2008. IFRS 15 handlar i huvudsak om harmonisering med US GAAP, men även att man ville komma till rätta med vissa problem som exempelvis redovisning av avtal som innehåller flera olika komponenter, och avsaknad av upplysningar kring intäktsredovisning. IFRS 16 handlar om att synliggöra åtaganden och tillgångar som enligt nuvarande regler inte tas upp i balansräkningen och även detta projekt har bedrivits tillsammans med den amerikanska normgivaren. Dessa förändringar kan för vissa företag innebära en större förändring än övergången till IFRS och kan komma att få genomgripande effekter.

Till sist, vad kommer deltagarna få med sig från konferensen?
Deltagarna kommer att få en bra uppdatering från ledande redovisningsexperter om det viktigaste som är på gång inom IFRS, både sådant som påverkar årsredovisningen 2016 och framåtriktat. Deltagarna kan ta del av andra företags erfarenheter vad gäller implementering av den nya intäktsredovisningsstandarden.  Det finns även goda möjligheter att diskutera och ställa frågor inom ett antal olika områden i samband med de rundabordsdiskussioner som kommer att äga rum avseende bland annat IFRS 15, IFRS 16 och IFRS 9. Det erbjuds utmärkta möjligheter att  träffa kollegor från andra svenska börsbolag och utbyta erfarenheter med varandra.

Läs mer om Affärsvärlden Accounting Day här

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *