Fyra konkreta tips för att lyckas med dina strategigenomföranden!

Undersökningar* visar samstämmigt att 7-9 av 10 strategigenomföranden inte når sina mål. Ledarskapet är sämre än på många år, medarbetarnas motivation dalar och förtroendet för ledningsgrupper är i botten. En stor utmaning för våra organisationer. Inte minst när det kommer till HR- och kommunikationsavdelningarnas roll, insats och värde.

Förändringsmotstånd är norm, så det är hur du kan hantera motståndet som kommer att avgöra din framgång. Undersökningar och forskning visar på att vad det gäller misslyckade strategigenomföranden och förändringsarbeten så är det bristen på kommunikation från närmaste chef och ledning som är de stora bovarna i dramat.

Så de största vinsterna vi kan göra, oavsett om vi arbetar med HR eller kommunikation är att se var våra insatser behövs som mest. Och när det gäller våra organisationers framgång ser det onekligen ut att vara i gränssnittet mellan chef och medarbetare vi kan bidra med mest nytta. Och där finns otroligt mycket vi kan göra tillsammans för att skapa förutsättningar för mer motiverade medarbetare som glatt arbetar enligt lagda strategier.

 1. Börja bygga grunden – från din medarbetares synvinkel (chefer är också medarbetare)

Skapa en klar och tydlig vision samt ett tydligt mål och syfte med er organisation, tänk mer känsla och nytta än hur det ser ut på sista raden i resultaträkningen. Målprogress och ett ekonomiskt resultat är en konsekvens av något, fokusera på grundaktiviteterna. Och se till att sälja in och förankra den.

 • Skapa både konkurrent- och kundinsikt, på riktigt
 • Vägen dit – vilka är era viktigaste strategiska aktiviteter för att ta er till målet? Och varför är det specifikt dem?
 • Hur ska ni få dem att hända? Hur ska ni kunna se om de händer? Ta fram en förändrings/kommunikationsplan och skapa en struktur för kontinuerlig uppföljning och återkoppling av beslutade insatser.
 1. Lär er och ta hänsyn till hur människor fungerar
  Människan kommer alltid vara i centrum, både före, under och efter ditt strategigenomförande. Människor som får sina psykologiska behov (kompetens, samhörighet, autonomi) tillfredsställda, presterar bättre, känner mer ”vill” än ”måste” om sitt arbete, känner större energi och mindre stress och vill i större utsträckning stanna kvar på sin arbetsplats. Så det är bara att börja strössla med både analogt och digitalt strössel som det står ”tydliga och utmanande mål”, ”återkoppling”, ”goda relationer”, ”förtroende” och ”kommunikation” på.
 1. Säkerställ relevant data som grund i era strategiska beslut
  I arbetet med att förbättra både ledningskommunikation, ledarskapet och den strategiska riktningen duger det inte att slökolla i en medarbetarundersökning en gång om året. Det krävs mer än så. Här gäller det att kontinuerligt nyttja de digitala möjligheter som finns för att få in så bra information som möjligt, jag rekommenderar så kallade quick-polls (8-12 frågor) till berörda och utvalda målgrupper. Så att du regelbundet kan ta pulsen på både dina chefers ledarskap, medarbetarnas motivation och det strategiska genomförandet.Så i samband med att vi numera kan få tillgång till en massa information kan vi också sluta ta en massa godtyckliga beslut som grundar sig i vad ”någon” tror, inte i vad ”någon” vet.
 1. Dags att förbättra och säkerställa ledningskommunikationen
  Och därefter börjar du det digra arbetet med att förbättra ledningskommunikationen, i alla led. Forskning och undersökningar visar att den fungerar synnerligen dåligt och glappet där den mesta ”kommunikationen” går förlorad är i glappet mellan ”strategisk” och ”operativ”. Så ledningsgruppen måste också både förstå och göra sin hemläxa. Även om din ledningsgrupp har en strategisk roll så har de en jäkligt operativ roll när det kommer till just ledningskommunikation. Att säkerställa att de strategiska beslut som tas faktiskt verkställs kommer att vara nyckeln till din framgång.

 

Ett komplext, jobbigt, tålamodskrävande och utmanande uppdrag. Men fantastiskt utvecklande och spännande.

Kör hårt och lycka till!

/Johan Book
www.motivationsbyrån.se

*Referenser: McKinsey, Ennova, Gallup, Acando, Prosci, Harvard University, Nordisk kommunikation

 

Under konferensen Strategisk internkommunikation den 30 november- 1 december föreläser Johan om kommunikativt ledarskap och hur du skapar tydliga mål för att säkerställa att ditt företag når sina verksamhetsmål. För att lyssna till Johans föreläsning och många andra inspirerande talare kan du anmäla dig till Strategisk internkommunikation här

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *