Partners 2018

Partners: 

Affärsvärlden är Sveriges främsta och tyngsta Affärsmagasin och en av de viktigaste källorna i Sverige för ekonomisk analys. Den primära målgruppen är de tyngsta befattningshavarna, aktörer verksamma på finansmarknaden samt personer i chefsbefattning med intresse av ekonomi.

Affärsvärlden har utsetts till Sveriges bästa affärsmagasin 18 år i rad. Affärsvärlden rankas som nr ett när finansanalytiker, investerare, företagsledare, IR-ansvariga och informationschefer får säga sitt. Rankingen genomförs årligen av Hallvarson & Halvarson tillsammans med Svensk Image som avser affärsmedia och ekonomijournalister.

Mannheimer Swartling är Nordens ledande affärsjuridiska byrå. Bland våra klienter finns framstående svenska och internationella företag och organisationer. Byrån arbetar brett, både när det gäller typ av uppdrag och geografi. Verksamheten bedrivs genom egna kontor i Sverige, Ryssland, Kina, USA och Belgien samt i nära samarbete med andra framstående internationella byråer.

Vårt grundläggande mål är att alltid överträffa våra klienters förväntningar. Vi ägnar därför stor omsorg åt att rekrytera, behålla och utveckla de mest passionerade juristtalangerna. Vår affärsmodell bygger på denna laganda, som finns djupt förankrad i vår företagskultur.

För mer information besök: www.mannheimerswartling.se

Korn Ferry har sedan starten 1969 varit ett ledande och innovativ chefsrekryteringsbolag och har idag utvecklats till en av världens främsta leveran­törer av Executive Talent Management lösningar. Vi ser på förändring som oundviklig och tillväxt som ett val. Och det är människor som står för organisationers framgång eller misslyckande. Vi designar Human Resources strategier som driver affärsresultat. Där det finns kritiska behov, bygger vi talang internt eller hittar utifrån. På varje nivå i organisationen optimerar vi mänsklig poten­tial. Talang är även vår största tillgång. Med 7000 kollegor runt om i världen kan vi hjälpa våra kunder med deras chefsförsörjnings- och Talent Management utmaningar. 94 procent av Fortune 100 organisationer har valt Korn Ferry som partner de senaste tre åren. I Sverige finns vi i Stockholm och Göteborg.

PA Consulting Group är ett världsledande managementkonsultföretag inom områdena management, innovation och IT. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Vårt kunnande och vår erfarenhet spänner från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. PA Consulting Group sysselsätter 2700 anställda globalt varav 330 i Norden och är verksamma i mer än 35 länder. För mer information besök: www.paconsulting.com

 

Wipro är ett ledande tjänsteföretag inom IT-, konsult- och affärsprocesser. Wipro har bedrivit verksamhet i Norden i nästan 12 år, och arbetar med kunder på de vertikala marknaderna i sektorer som tillverkning, energi, naturresurser och allmännytta, finansiella tjänster, telekommunikationer och detaljhandel. Wipro har ca 4000 konsulter som arbetar med Nordiska kunder och finns även representerat i Norden via sina förvärvade företag Appirio, som hjälper företag att förbättra medarbetarnas och kundernas upplevelser med hjälp av molnteknik, och Designit, ett strategiskt designföretag som har specialiserat sig på transformativa produkttjänster.

 

Network Sponsor:

EGN Sverige vänder sig till chefer och ledare som söker ett professionellt nätverkande. EGN Sverige skräddarsyr grupper med chefer och ledare från samma befattningsnivå som möts regelbundet för erfarenhetsutbyte och strategisk dialog. Arbetssättet är strukturerat med noggrann matchning av gruppens deltagare, fast nätverksledare, metodik för temadiskussion, mötesreferat, gruppens egen hemsida och medlems-app – som hörnstenar. Värdet skapas i erfarenhetsutbytet, reflekterande och i det förtroliga samtalet.

EGN Sverige erbjuder också ett internationellt kunskapsutbyte mellan olika branscher, chefsnivåer och länder. EGN startade i Danmark 1992 och i Sverige 2008. I Sverige har vi nästan 2100 medlemmar i 130 grupper. Globalt har vi 14 000 medlemmar från 6800 företag i 750 grupper. EGN är världens näst största kompetensnätverk och i Sverige är vi ledande som kompetensnätverk. Läs mer på: www.egn.se

Vi tror på att skapa värde genom nätverkande. Vi gör varandra bättre, varje dag.

 

Tryckpartner: