Anmälan

Inbjudan till Årets ledare är personlig och kan inte överlåtas till en kollega.

Är du bjuden så kommer du att få en inbjudan i posten och även via email med information om hur du tackar ja till att medverka på Årets ledare 2017. Har du några frågor kring anmälan kontakta gärna oss på 08-796 64 00.

Information om behandling av personuppgifter

Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent-gruppen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.talentum.se/pul