Pris

Prisnivå 1: 4995 kr, t o m 25 augusti

Prisnivå 2: 6995 kr, t o m 26 september


Är du konsult och leverantörer till målgruppen är du välkommen att delta som partner men tyvärr inte som deltagare. Kontakta vår partneransvarige Mathias Ekstrand för mer information om våra profileringsmöjligheter:

Mathias Ekstrand
E-mail: mathias.ekstrand@almatalentevents.se
Tel: +46 (0)72 151 46 49

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Media. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.almatalent.se/pul