Agil Test – kvalitetscoacha den moderna testaren | Datum för 2018 kommer inom kort

Agil Test – kvalitetscoacha den moderna testaren

Som testare i ett agilt team möter du ofta att en stor mängd testaktiviteter ska genomföras under en väldigt begränsad tid. Tester av ny funktionalitet ska planeras, dokumenteras och exekveras samtidigt som regressionstestberget håller på att kväva dig. Den här kursen ger dig verktygen att hantera ovanstående situation och samtidigt bli en ovärdelig kugge i teamet.

2-dagarskusen ger dig kännedom om olika metoder och tekniker för att coacha hela teamet, projektet och organisationen till att tänka kvalitet. Vi går även igenom en lång rad metoder och tekniker för hur du designar, genomför och rapporterar testerna samt när respektive variant passar bäst. Vi avslutar med att gå igenom vad som lämpar sig att automatisera, hur detta bäst genomförs och vad som inte lämpar sig att automatisera.

Program

Båda kursdagarna inleds med frukost och registrering kl 08.30. Vi bryter för för- och eftermiddagskaffe båda dagarna.

Dag 1

09.00-09.30

Intro och välkommen till kursen

09.30-11.30

Block 1

Vi diskuterar värderingar och drivkrafter för agilt arbete och agil test. Vi diskuterar hur, var och när som test bör bedrivas i en agil organisation. Vi skapar oss en bild av slutanvändarna med hjälp av personas samt skapar vision och mål att styra emot.

11.30-12.30

Lunch

12.30-16.00

Block 2

Ett coachande angreppsätt är nyckel för att lyckas som agil testare, vi går under detta pass igenom hur man som agil testare kan vara coachande och övar på en hel del verktyg inom området.

Dag 2

09.00-11.30

Block 3

Detta pass ägnas åt agila krav, agila testmetoder och agila testdesignmetoder. Vi kommer att öva på utforskande test, SBTM, Specification by exampel och par testning.

11.30-12.30

Lunch

12.30-16.00

Block 4

Vi avslutar kursen med att diskutera testautomatisering, förvaltning och dokumentation. Det kommer även att finnas plats för frågeställningar och önskemål som uppkommit under kursen.

Pris

Ord pris

14 995 SEK

Frukost, lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms. Om ni är tre eller flera personer som vill delta, kontakta vår kundtjänst för information om grupprabatter: kundtjanst@almatalentevents.se eller +46 (0)8-796 64 00

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Media. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.almatalent.se/pul

Ytterligare info Visa mindre
Anmäl dig här
21-22 mars

Stockholm

Ordinarie Pris
14 995 SEK
Anmäl dig här

Varför delta på kursen?

När kursen är genomförd har du en väl utrustad verktygslåda för att effektivt kunna arbeta som testare och/eller testledare i agila projekt samt coacha hela teamet/projektet till att tänka test och kvalitet.

Kursledare

  • Jonas Hermansson

Så tycker tidigare deltagare:

  • Erfaren och pedagogisk kursledare. Liten deltagargrupp vilket bidrog till bra diskussioner och interaktion med kursledare och övriga deltagare.

  • Tycker det var bra att i en mindre grupp fick diskutera egna erfarenheter.

  • Jag tyckte vi fick många bra konkreta tips om hur man kan lägga upp framför allt regression och utforskande tester.