Om Accounting Day

Den 9 november arrangeras för sjätte året i rad Affärsvärlden Accounting Day – en viktig mötesplats för dig som arbetar med redovisning inom noterade bolag och vill vara uppdaterad på de senaste nyheterna inom området.

Dagen bjuder på intressanta expertföreläsningar varvat medinteraktiva diskussioner då du får tillfälle att både diskuteramed branschkollegor och ställa dina frågor direkt till experterna.

Ur programmet:

  • Nyheter från IASB, Rådet för finansiell rapportering och övriga nyheter
  • Erfarenheter från implementering av IFRS 9 Redovisning av finansiella instrument
  • Implementering av IFRS 15 i större noterade koncerner
  • Uppdatering kring ny leasingstandard, IFRS 16
  • Rådande konjunkturläge och faktorerna som driver svensk ekonomi

Säkerställ att du får en plats!

Varmt välkommen

Expert Knowledge Provider

logo_new