33-Listan | 16.5.2018 | A house

Talare

Livia Holm

Country manager KRY

Läs mer

Erik Gatenholm

CEO Cellink

Läs mer

Nyamko Sabuni

Hållbarhetsdirektör ÅF

Läs mer

Tobias Lundqvist

Business director Berghs School of communication

Läs mer

Mikael Egard

COO Acconeer

Läs mer

Niclas Holmberg

Manging Director Listings Sweden NASDAQ

Läs mer

Niklas Delmar

CEO 4potentials

Läs mer

Thomas Östrom

CEO & founder Climeon

Läs mer