33-Listan

Jury

Magnus Thorarensen

marknadschef & grundare, BRP Systems AB

Läs mer

Lena Lyckenvik

konsult inom ledar- och företagsutveckling

Läs mer

Jennie Ekbeck

VD, Umeå Biotech Incubator

Läs mer

Linnea Dimitriou

Creative Director, Sliperiet

Läs mer

Björn Österlund

Civilekonom, Styrelseledarmot

Läs mer

Debbie Lygonis

VD, Friendbase

Läs mer

Charlotta Falvin

Styrelseproffs

Läs mer

Christer Fåhraeus

Chairman of the Board, Co-founder Flatfrog

Läs mer